Album cover for Klubb Zpionage album "Kontrollerat Kaos" 
Back to Top